Rukopolaganje pastora Ivice Horvata

Slugo Gospodnji Ivice Horvat, u ime Isusa Krista proglašavam te pastorom Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj da obavljaš propovjedničku i učiteljsku službu, te da obavljaš sve obrede unutar Saveza BC. Ovim imenovanjem stječeš sva prava i obveze pastora Saveza BC u RH. Ujedno te proglašavam i pastorom BC Zagreb da obavljaš povjerenu ti službu na slavu Boga Oca, Sina i Svetoga Duha. Amen.

Ovim riječima je tajnik Saveza Baptističkih crkava u RH, pastor Željko Mraz rukopoložio 25. veljače 2018. godine Ivicu Horvata za pastora Baptističke Crkve Zagreb.

Te nedjelje, 25.2.2018. BC Zagreb je bila ispunjena do zadnjeg mjesta; mnogi gosti - pastori su došli na svečano bogoslužje rukopolaganja. Za tu prigodu oformljen je i zbor iznenađenja sa istom pjesmom koja je bila otpjevana i pokojnom ocu našeg sadašnjeg pastora, Josipu Horvatu na njegovo rukopolaganje za službu pastora.Toma Magda, predsjednik Saveza BC u RH je održao propovijed temeljenu na stihovima iz Poslanice Efežanima 4:7–16. Naglasak propovjedi je bio da je Krist izvor svake službe i da je On taj koji daje pastira crkvi da pripravi svete za djelo službe. To je ujedno i najvažniji zadatak pastora – izgradnja Kristova tijela.

Nakon propovjedi Ivica Horvat je javno pred svima prihvatio odgovornost službe potvrđujući da:

  • Vjeruje da ga je Gospod pozvao u ovu uzvišenu službu
  • Vjeruje da je Sveto Pismo Staroga i Novoga zavjeta nadahnuta Riječ Božja u kojoj je objavljena istina potrebna za naše spasenje
  • Da će disciplinirano i vjerno čitati i proučavati Riječ Božju, te u molitvi tražiti mudrost i snagu kakao bi predano obavljao povjerenu mu službu
  • Da će propovijedati istinitu Božju Riječ u vrijeme i nevrijeme bez obzira na cijenu koju će morati platiti
  • Da će biti pastor svima onima koji će trebati njegovu pomoć i koji će mu biti povjereni
  • Da će zajedno sa službenicima suradnicima raditi na izgradnji obitelji Božje
  • Da će, ugledajući se na Krista, biti primjer u svome domu, zajednici, izvan nje, svjedočeći tako svoj poziv i svoju pripadnost Kristu

I mi, kao crkva, obećali smo da ćemo uz Božju pomoć prihvaćati Ivicu Horvata, slugu Isusa Krista, kao pastora kojeg nam je Bog dodijelio, te da ćemo ga nositi u svojim molitvama tražeći volju Božju i Njegovo vodstvo kako bismo se zajedno izgrađivali i rasli u vjeri, nadi i ljubavi.

Braća Toma Magda predsjednik Saveza BC u RH, Ladislav Ružička, dopredsjednik Saveza i Darko Mikulić član Izvršnog odbora Saveza su molili nad pastorom Ivicom Horvatom i njegovom suprugom Rahelom molitvu blagoslova, vodstva, pomazanja i zaštite.

Pastor Ivica Horvat je zahvalio svim prisutnima, našoj zajednici koja ga je izabrala i nosi ga u molitvama, vodstvu crkve, predstavnicima Saveza BC, svim uzvanicima i gostima, radnicima u svojim tvrtkama i poslovnim partnerima, supruzi Raheli, kćerima i ostaloj rodbini.

I mi smo zahvalni Gospodinu za vjeru našeg pastora u Očinsku ljubav koja će ga, kako je istaknuo, ispuniti snagom da kao ponizni Gospodnji sluga učini ono što mu je dužnost u snazi Duha Svetoga.

Blaženka Merhaut Bjelopavlović


2018 02 25 10 04 48
2018 02 25 10 05 10
2018 02 25 10 05 26
2018 02 25 10 08 20
2018 02 25 10 14 04
2018 02 25 10 22 14
2018 02 25 10 32 50
2018 02 25 10 46 00
2018 02 25 10 56 20
2018 02 25 10 57 02
2018 02 25 11 03 30
2018 02 25 11 04 57
2018 02 25 11 13 20
2018 02 25 11 17 15
2018 02 25 11 20 03
2018 02 25 11 25 44
2018 02 25 11 26 10
2018 02 25 11 39 38
2018 02 25 11 41 27
2018 02 25 11 50 48