Poslanje


Svakodnevno živjeti s Kristom i za Krista u našim obiteljima, na radnim mjestima, u našem gradu i društvu

Isus im pristupi i prozbori: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!" "I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta." (Matej 28:18-20)

ŽELIMO BITI DRUŠTVENO PRISUTNA CRKVA KOJA SVAKODNEVNO PO­ZI­VA NA OBRAĆENJE KRISTU I DONOSI UTJECAJ I ATMOSFERU KRISTOVA KRALJEVSTVA NAŠEM GRADU 

PRI TOME PREPOZNAJEMO: SLOBODU IZBORA SVAKOGA POJEDINCA,  ISTINSKO ZAJEDNIŠTVO MEĐU VJERNICIMA I OTVORENOST ZA RAZLIČITE OBLIKE KRŠĆANSKE DUHOVNOSTI KAO TEMELJNE VRIJEDNOSTI PREMA KOJIMA DJELUJEMO


Sloboda

Želimo slijediti Kristov poziv da mijenjamo društvo u kojem živimo i navještamo Krista molitvom, riječju i djelom, istovremeno pri­hvaćajući da je Bog svakoj osobi dao slobodu izabrati vlastiti svjetonazor.

Pozivamo na osobni susret s Kristom i odgovor na Božji poziv na pokajanje i obraćenje.

Krstimo osobe koje svjesno i bez prisile pri­hvaćaju Krista na temelju svjedočanstva njihove vjere.

Zajedništvo

Istinsko zajedništvo je odraz Kristova karaktera. Prepoznajemo jedni druge kao dijelove Kristova tijela u kojima prebiva Duh Sveti.

Odgovorni smo međusobno se ohrabrivati, poticati, opominjati i izgrađivati i zajedno promicati Kraljevstvo Božje.

Najbitnije odluke donosimo zajedno slijedeći vodstvo Svetoga Duha odnosno prihvaćajući teokraciju – Božju vladavinu.

Otvorenost

Prihvaćamo sve koji pripadaju Kristu kao sestre i braću unatoč našim razlikama, istovremeno težeći potpunoj istini Božjoj.

Potičemo naše članove da u inicijativama i akcijama s drugim kršćanima svjedoče ljubav koja nadilazi razlike.

Različite oblike kršćanske duhovnosti prepo­zna­jemo kao sredstva približavanja Kristu te nastojimo ispunjeni njegovom prisutnošću či­niti Krista vidljivim u našem gradu i društvu.