Sklad

Napisao/la Dennis Fisher. Posted in Kruh naš svagdašnji

Pročitajte: Prva Petrova posl. 4:7-11


Poslužujte jedni druge, svaki darom koji je primio,
kao dobri upravitelji različite Božje milosti.
1 Petrova 4:10

VOLIM svirati bendžo s 5 žica, ali postoji jedan problem. Peta žica zvuči skladno samo s ograničenim brojem jednostavnih akorda. Kad ostali glazbenici žele svirati nešto složeniju skladbu ili improvizirati, svirač bendža mora se prilagoditi. Može pridonijeti melodičnosti glazbene improvizacije samo ako se uskladi s drugima.

Kao što se glazbenici usklađuju sa svojim glazbalima, mi kao vjernici moramo uskladiti svoje duhovne darove želimo li s drugima skladno služiti Bogu. Primjerice, oni koji imaju dar podučavanja, moraju se uskladiti s onima koji imaju dar organiziranja sastanaka i s onima koji se brinu da prostor bude pripremljen i čist. Svi mi imamo duhovne darove i moramo surađivati želimo li da Božji posao bude obavljen.

Apostol Petar je rekao: »Poslužujte jedni druge, svaki darom koji je primio, kao dobri upravitelji različite Božje milosti« (r. 10). Upravljanje zahtijeva suradnju. Razmislite o svojim duhovnim darovima (pročitajte Rimljanima 12;
1 Korinćanima 12; Efežanima 4; 1 Petrova 4). Zatim razmislite kako ih spojiti s darovima drugih vjernika. Kad tako koristimo svoje darove, rezultat je sklad, a tada se Bog proslavlja.

- Dennis Fisher

Tako spaja sveza ta i u vjeri srca sva.
Svi smo jedno tijelo tu, mnoge duše, jedan duh.

Ugođenost s Kristom održava sklad u crkvi.