Dotjerani

Napisao/la Joe Stowell. Posted in Kruh naš svagdašnji

Pročitajte: Judina poslanica 1:20-25


A onome koji vas može sačuvati od pada
i postaviti vas neokaljanima i u velikoj radosti
pred svoju slavu.
Judina 1:24

OBUĆI našu djecu za crkvu uvijek je bio veliki problem. Deset minuta nakon što bi dotjerani ušli u crkvu, naš bi mali Matthev izgledao kao da nema roditelje. Pomahnitalo bi jurio hodnikom, nakrivljenih naočala, odvezanih cipela, košulja bi mu virila iz hlača, a komadići keksa krasili bi mu odjeću. Prepušten samomu sebi, izgledao je grozno.

Pitam se ne izgledamo li i mi nekada tako. Nakon što nas je Krist obukao u svoju pravednost, često odlutamo i živimo kao da ne pripadamo Bogu.

Zato nam Judino obećanje da nas Isus »može sačuvati od pada i postaviti vas neokaljanima« (r. 24) daje nadu.

Što nas može spriječiti da izgledamo kao da nemamo nebeskog Oca? Prepustimo li se vodstvu i sili Duha Svetoga, On će nas sačuvati da ne posrnemo. Zamislite kako bi besprijekoran bio naš život kad bismo se hranili Njegovom riječju i kad bi dopustili da nas posveti čisteći nas »vodenom kupelju i riječju« (Efežanima 5:26).

Isus obećaje da će uzeti naše živote pune spoticanja i padova i neokaljane nas predstaviti svome Ocu. Sve više ćemo izgledati kao djeca Kralja dopustimo li da nas On voli i brine se za nas.

- Joe Stowell

Da biste odražavali prisutnost Oca,
morate se osloniti na Sina.