Mali šator

Napisao/la David McCasland. Posted in Kruh naš svagdašnji

Pročitajte: Posl. Kološanima 1:1-12; 4:12


Bogu se svidjelo nastaniti u Njemu svu puninu.
Kološanima 1:19

ZA vrijeme povijesne evangelizacije Billyja Grahama 1949. u Los Angelesu, veliki šator u koji je stalo više od 6000 ljudi svake je večeri tijekom 8 tjedana bio dupkom pun. Pokraj velikog bio je mali šator za savjetovanje i molitvu. Cliff Barrows, dugogodišnji glazbeni direktor i Grahamov bliski prijatelj i suradnik, je rekao: »Stvarni posao naviještanja Evanđelja obavljao se u ‘malom šatoru’.« Ondje su se ljudi molili na koljenima prije i tijekom svakoga evangelizacijskog sastanka. Pearl Goode, stanovnica Los Angelesa, bila je srce tih molitvenih sastanaka i još mnogih koji su uslijedili.

U svome pismu apostol Pavao uvjerava Kristove sljedbenike u Kolosima da se on i njegovi suradnici uvijek mole za njih (pročitajte Kološanima 1:3,9). Na kraju spominje Epafru, osnivača crkve u Kolosima koji se »jednako bori za vas u molitvama da stojite savršeni i ispunite sve što je Božja volja« (4:12).

Neki su ljudi dobili zadaću naviještanja Evađelja »u velikom šatoru«. No Bog nam je svima, kao Epafri i Pearli Goode, dao prednost da klečimo u »malom šatoru« i u molitvi dovodimo druge pred Božji tron.

- David McCasland

Molitve svih vjernih nas što se nebu nose,
na oltar pred Gospoda one se prinose.
Tu za nas Krist je spas, pomiritelj vjerni
svojih slugu smjernih.

Molitva nije pripremanje za posao, ona jest posao.