Izazov plus 04 05

#22 DOĐITE K MENI SVI KOJI STE UMORNI I OPTEREĆENI

»Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.« Evanđelje po Mateju 11, 28-30

Bilo je slučajeva u mom životu kada sam pročitala ovaj odlomak i pomislila kako je to lijepa misao, ali ne baš moguća. Željela sam odmor od fizičkog rada i brige i od toliko zadataka koje je morala obaviti žena, majka, kći, studentica, supruga, zaposlenica - popis se ponekad čini beskonačnim! Kako sam se mogla zaustaviti i odmoriti kad je toliko ljudi ovisilo o meni? No, kad se ponovno osvrćem na ovaj stih, vidim da je moja iscrpljenost nastala (i još uvijek ponekad dolazi), ne iz zadataka i radnji, već iz borbe pod teretom mojih vlastitih očekivanja, teret tuđih očekivanja od mene i teret moje želje za kontrolom i sigurnošću. Isus mi ovdje ne nudi godišnji odmor - mislim da ne govori da mogu prestati raditi. Vjerujem da mi nudi slobodu u mojim zadacima. Želi preuzeti moj samostalno napravljeno težak teret i dati mi svoj lagani jaram prihvaćanja ljubavi, odobravanja i brige. Htjela sam da me spasi mojih nevolja, dopuštajući mi da ostanem u svom grijehu samodovoljnosti i ponosa, ali on mi nudi da me spasi od mojih grijeha i da bude sa mnom u mojim nevoljama.

Charla Molvar