Izazov plus 27 04

#15 BLAGO MILOSRDNIMA

„Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe!” Evanđelje po Mateju 5,7

Milosrđe je jedna od onih kršćanskih riječi koje znače sve i ništa. Često se miješa s milošću i praštanjem – ta konačno veli Luka 6,36: „Budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš!“ A Bog je nama iskazao milost dok samo još bili grešnici tako da nam je oprostio grijehe. Onda i mi trebamo opraštati svojim dužnicima. No, milost i milosrđe su dvije različite riječi u Novome zavjetu.

Ako nekome možemo iskazati milost, to podrazumijeva da stojimo na nekom moralno višem mjestu. S njega – kao Bog grešnicima – otpuštamo moralno nižima. Odvajamo se od njih kao bolji. Ali to nije milosrđe na kakvo misli Isus.

Možda pomogne Hebrejima 2:17 gdje se u Novome zavjetu još jedino koristi riječ „milosrdan“: „Zato se u svemu [Isus] morao suobličiti s braćom, da postane milosrdan i vjeran svećenik Božjim stvarima, da okaje grijehe naroda.“ Biti milosrdan je kristolika sposobnost suobličavanja s onima koji pate i okajanja grijeha i patnje zajedno s njima. Tek u takvom zajedništvu jednakih i grešnih razumijemo razmjere i nadu Božje utjehe i ljubavi te možemo primiti milosrđe.

U ovo se vrijeme za Radosnu vijest traže milosrdni, iskreni supatnici jer takvi razumiju prodrmane i uplašene.

Ksenija Magda