Izazov plus 25 04

#13 MENI STE UČINILI

"Meni ste učinili koliko ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće" Evanđelje po Mateju 25, 35-40

Kada je pandemija koronavirusa tek počela pokazivati svoje zube izvan Kine, toaletni papir postao je najtraženija roba u supermarketima. Cijela je situacija toliko nevjerojatna da je sve počelo biti pomalo tragikomično, a toaletni papir postao je sinonim za ljudsko panično skupljanje namirnica u doba panike i krize. Postoji neka težnja u ljudima da u doba krize i nestašice postanemo toliko fokusirani na vlastito blagostanje i blagostanje svoje obitelji da zaboravljamo na ljude oko sebe. Upravo u takvim trenucima upali nam se lampica samopreživljavanja, a drugi oko nas kao da ne postoje. Isusu iz Nazareta nije bila strana situacija koju trenutno proživljavamo. Ljudi oko njega proživljavali su stanja nestašice pod rimskom vladavinom i porezima, no on je ipak svoje učenike učio drugačijem načinu odgovora na krizu – pokazao im je da jedino samopožrtvovnim davanjem možemo istinski živjeti. Ne samo da opsesivnim skupljanjem postajemo još više nezadovoljni i anksiozni, već nas to navodi na ono što želimo izbjeći. I naslovnim stihom Isus poziva na darežljivost jer ako njega poznajemo i slijedimo, onda ćemo brinuti i o drugima. Razmislimo o Božjoj darežljivoj ljubavi koja ne poznaje sebično skupljanje za vlastite potrebe – kako ovih dana možemo dijeliti ono što imamo s drugima?

Stephanie Ruth Hamp