Izazov plus 23 04

#11 BLAGO GLADNIMA I ŽEDNIMA PRAVEDNOSTI

„Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi.“ Evanđelje po Mateju 5, 6

U Govoru na gori nam Isus donosi program novog Božjega svijeta, program novog i drukčijeg načina života. Govor se drugim riječima može nazvati poveljom kršćanstva ili kršćanskom kontrakulturom. Blaženstva (Mt 5,3-12) su udarni dio tog govora u obliku čestitki „O, kako su sretni oni koji...“ . Osam blaženstava – osam čestitki. Isus ih opisuje, a ne propisuje. To su osobine idealnog karaktera osvijetljenog iz osam različitih uglova. Ne počinju s "Moraš!", već "Kako si sretan !" Prva četiri blaženstva otkrivaju odnos prema Bogu, a druga četiri odnos prema ljudima u konkretnim oblicima ljubavi. Razmislite u kojim ste situacijama doista trpjeli glad i žeđ. A je li vam poznata glad i žeđ i na duhovnom području ? To su osnovne prirodne potrebe koje obuhvaćaju čitavog čovjeka. Glad je znak života – normalan apetit. Sva je energija usmjerena na to da se nađe hrana i voda. Isus te elementarne ljudske instinkte prenosi na duhovno područje - snažne i elementarne želje, čežnje i nastojanja za vršenjem volje Božje. Pravednost kao ljudsko ponašanje i djelovanje koje slijedi norme ustanovljene prema Božjoj volji. I to uključuje unutrašnju pravednost srca, misli i motive na privatnom i društvenom planu. Strastveno biti usmjeren na oslobođenje od grijeha. Pravedan je čovjek ako čezne vršiti volju Božju. Kao što Isus kaže za sebe: "Jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti djelo njegovo." (Iv 4,34). Sitost omogućuje nastavljanje života, to je zadovoljstvo odnosa s Bogom onih koji imaju zdrav i dobar apetit za pravednim djelovanjem i vršenjem volje Božje. Na nama je da smo gladni i žedni takvoga života.

Nela Williams Mayer