Izazov plus 21 04

#8 NE UZNEMIRUJTE SE...TRAŽITE NJEGOVO KRALJEVSTVO

»Zato i vi: ne tražite što ćete jesti, što piti. Ne uznemirujte se! Ta sve to traže pogani ovoga svijeta. Otac vaš zna da vam je sve to potrebno. Nego, tražite kraljevstvo njegovo, a to će vam se nadodati!« »Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo.« Evanđelje po Luki 12, 29-32

Nekoliko tjedana prije nego što je koronavirus zatvorio naš grad, išao sam u Kaufland u nabavku. Dok sam šetao po dućanu, primijetio sam kako u svojoj glavi neprestano pregovaram sam sa sobom trebam li kupiti dodatan kilogram brašna i nekoliko litara mlijeka više ili ću jednostavno otići kada bude potrebno. Iako nije bilo panično, ovo stanje uma pojavljivalo mi se neprestano. 12. poglavlje Evanđelja po Luki podsjeća nas kako nam se tjeskobna briga šulja u živote i kako se lako počnemo brinuti o „što ako“ situacijama. Ovdje nas se upozorava da trebamo paziti na tjeskobnu brigu, posebice kada se radi o našim svakodnevnim potrebama. U ovo vrijeme kada je panično kupovanje podivljalo, kada ljudi traže kontrolu i misle da moraju imati dovoljno za cijeli tjedan ili mjesec, podsjetimo se da mi to ne moramo. Naš Otac zna svaku našu potrebu. On je u kontroli i ne moramo se fokusirati na svakodnevne materijalne stvari. Umjesto toga, On nas poziva da tražimo Njegovo Kraljevstvo. „Tražite najprije Božje Kraljevstvo, a ostalo će vam se nadodati.“ Kako možemo tražiti Njegovo Kraljevstvo? Ono zapravo predstavlja Kristovu vladavinu nad našim životima. Jeste li predali svoj život Kristu? Jeste li mu predali svoje brige? Učinite to danas! Umjesto tjeskobne brige stavite Boga i Njegovu volju na prvo mjesto u svojim životima. Upravo to znači tražiti Njegovo Kraljevstvo.

Johann David Go