Izazov plus 19 04

#7 BLAGO ONIMA KOJI TUGUJU

Blago ožalošćenima:oni će se utješiti! Evanđelje po Mateju 5, 4

Mnogo je trenutaka tuge bilo u mom životu. Njezini izvori bili su raznoliki. Ova posljednja kao da se ušuljala tiho. Preko brige, tjeskobne brige koju nameće neprijatelj. One koja te na trenutak ukopa i kao da paralizira. One brige koja je skrenula moj pogled s Gospodina, odakle mi pomoć dolazi. Što si mi dušo klonula i što jecaš u meni? U Boga se uzdaj! - moje su misli i sada! No, Gospodin me blagoslovio. Dao mi je divne ljude koji su molili za mene. Iako tužna i jadna, osjećala sam se nošenom njihovim molitvama. Tuga je osjećaj koji nam je dao naš Stvoritelj. Rekao je i da će se tužni utješiti. Ja mu vjerujem. Utjeha je za mene proces u kojem svom Bogu dopuštam da me dotakne. Dolazim pred njega iznova i iznova da me susretne u mojim borbama. Proces u kojem mi na razne načine ukazuje na sebe, da je tu, da razumije, da me vodi, da sam mu važna bez obzira na sve. Da mu mogu i trebam vjerovati. Sve je to teško dok se događa, ali naposljetku mijenja mene. Izgrađuje i jača moju vjeru!

„Zato će te klicati od radosti, iako se jedan čas, ako to mora biti, budete ožalostili raznim kušnjama, da se vrijednost vaše vjere, dragocjenija od propadljivog zlata koje se kuša u vatri, pokaže na hvalu, slavu i čast u času kad se objavi Isus Krist.“ (1.Pet.1, 6-7)

Iva Blažek